Make your own free website on Tripod.com
The Technical Pages

Nederlands/Engels PC wordenlijst
(Niet vergeten op de "Reload" toets te druken in geval paginas zijn opgeslaan.)

Maak gebruik van ctrl/F om gegeven word te vinden.
 Niet gevonden ? - laat mij weeten, AUB.
 OP zoek na: cursor, cache.

NEDERLANDS		ENGLISH
Bestand			file
Map			directory/folder
Sluiten			close
Opslaan			save
Sjabloon		template
Afdrukken		print
Bewerken		edit
knippen			cut
kopieren		copy
plakken			paste
bladwijzer		bookmark
wissen			delete
taakbalk		taskbar
werkbalk		???
start knop		start
knop: sluiten		close
verkenner		explorer
verplaatsen		move
slepen			drag
venster			window
titelbalk		title bar
gegevens selecteren	select object
schuif blok		scroll block
schuif balk		scroll bar
schuif pijl		scroll arrow
opdracht		command
uitvoeren		execute
wachtword		password
pictogrammen		icons
audio kaarten		sound card
bestand meesturen	attach file
Email
van			from
aan			to
Onderwerp		subject
Verzonden		sent
Ontvangen		received
Omvang			area
Postbus			postbox/inbox